Med rätt tablettmaskin kan du tillverka bra tabletter

När det gäller verkstäder kan man använda samma maskin flera gånger. Men när man tillverkar spik så har man inte riktigt samma tanke på hur olika material påverkar varandra som då man tillverkar tabletter.

Det kan ju vara så att tabletterna blandas ihop. Om du ska använda en tablettmaskin måste du hålla styr på ingredienserna.

Gör tabletter på ett säkert sätt

Innan du börjar din tillverkning av tabletter måste du ha rena ytor. Större produktioner kräver oftast en minutiös planering.

Kanske är det någonting du behöver som fattas? Det kan också vara bra att se över att den tidigare produktionen i den tablettmaskin som ska användas är avklarad. Ytor ska vara fria från medel och damm från tidigare produktion.

Hantera endast ett material i taget. Det minskar riskerna. Det är viktigt att inte överproducera. Då kan du inte blanda ihop tabletterna.

Maskiner och utrustning tvättas efter användning och före användning, även om det inte behövs. Om du följer GMP kommer du att nå bättre resultat. Det eliminerar misstag. Bäst är det om det journalförs.

Kläder och verktyg som används under produktionen

Verktyg som är en del av produktionen av tabletter måste förstås också kontrolleras och vara rena. Men man får inte glömma bort att människor som ser över processen också är en form av verktyg. Om jobbet ska bli säkert utfört måste du våra korrekt klädd.

Linne är ett bra material som inte fäller och som är lätt att hålla rent. De som jobbar vid tablettmaskin måste också ha rätt kläder. Alla kroppsdelar ska täckas. Om du tvättar händerna ofta är det bra. Det minimerar risken för att bakterier och virus landar i medicinen som tillverkas.

Efter passet kan man bara slänga in kläderna i tvätten. Sedan kan man byta kläder och köra igång igen. Men man kan inte tvätta hur som helst. Vissa tvättmedel kan vara farliga att använda då de fastnar på kläder.

Du måste också skydda din övriga personal. Handskarna måste vara av bra kvalitet. Då är alla skyddade.

Det kan också vara viktigt att se över skor. magnesiumstearat
Men det är inte bara för tablettmaskinENS skull. Vissa skor är bättre än andra för detta ändamål.

Dessa droger är känsliga

magnesiumstearat

Vissa preparat är extra känsliga vid själva överföringen. Om det är så att man gör tabletter med antibiotika, cytotoxic, beta laktum eller hormoner så är det tal om levande mikroorganismer. Då måste du ha skydd.