Är e cigarett skadligt är kan det förlänga livet?

I samhällsdebatten hör vi från tid till annan att e-cigg är lika giftiga som gamla typen av tobakscigg. Det här är dock inte sant. Det fungerar inte att jämföra cigaretter med tjära och riktigt farliga gifter med e-ciggen. Jämför man e-cigg med standard cigg kan vi icke svara på om el cigarettER är farligt.

El

Naturligtvis finns det hälsorisker även med e–cigarett, särskilt om de saluförs utanför Sverige. När man ska köpa e-cigarett tänk då på att köpa e- cigg utan nikotin dessa ger noll beroende.

Visste ni att det är e–juicen som skiljer el cigaretter utan nikotin mot de som har det?

Det är alltså stor skillnad på el cigg utan nikotin och den som har nikotinet. Ni undviker beroendet med el-cigg som saknar nikotin och dom är dom som du kan köpa i Sverige. Kom ihåg att du har att göra med elektronik som laddare och mer.

Om vi köper e cigg från andra länder och inte noga undersöker märke och bakgrund så finns det risk för att vi får en typ som kan vara problematisk. Tänk på säkerheten, genom att köpa svenskt eliminerar du ett flertal faror. E–cigaretter som saknar nikotin har noll åldersgräns, men det är ingen leksak. e cigarett utan nikotin

E–cigaretter utan nikotin ger inget beroende. Denna typ är bäst för den som icke blossar. Om ni ska sluta blossa kanske ni söker tröst i nikotinet. Men kom ihåg du kan nyttja de nikotinfria om du vill lägga av med att röka också.

Då är e cigg skadligt att börja med

Vi ska tänka på att den som aldrig förut har blossat tar en risk att fastna i ett beroende med e- cigaretter som hava nikotin. En ung person som röker ecigg med nikotin skall vara medveten om att det kan vara en el cigg SOM ÄR FARLIG att starta med. Det otaliga inte vet är att det kan vara början på ett beroende till standard cigaretter också.

Därför är vanliga cigg skadliga

Du kan ej bara säga att e- cigarettER ÄR FARLIGA utan att dessutom tala om vanlig rökning. Ifall man ställer dessa 2 mot varandra så rör det sig om enorma olikheter. E–ciggen vinner tydligt över tobaksrökning. Många unga röker e- cigg som saknar nikotin det har ett flertal fördelar.