Är e cigg farligt?

En del vill proklamera att el-ciggen är lika farliga som vanliga cigaretter, men det stämmer ej. Det ska ändå sägas att det finns vissa hälsorisker med el cigg men de är inte i nivå med traditionella cigaretter. Dessutom kan sambandet mellan formaldehyd och e-cigg ifrågasättas.

Hur vet jag om e cigg är farligt? Hälsoriskerna med e-cigaretterna kan inte kopplas till innehållet som sådant. Att byta el-cigaretter mot vanliga cigaretter är dock en fara Det har aldrig bevisats rent vetenskapligt utan är bara en hypotes.

e

Man anser att e cigg är farligt men kan man bli sjuk?

Det som man kan undra är förstås om elcigg är farligt för lungorna då de till exempel har ämnet formaldehyd som kan vara cancerframkallande. Man kan inte säga att cigaretterna är farliga på det viset, det finns nämligen inga vetenskapliga bevis som stöder detta. Trots det är det många organisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Innan man börjar med el cigg så ska man ta reda på e cigaretter fakta. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. Det är ju skillnad på om man använder nikotin och inte.

Något som kan vara intressant att notera är att man har sett i USA att samtidigt som fler unga börja ånga så sjunker antalet rökare av tobakscigaretter i samma åldrar. E-ciggen verkar alltså leda till mindre faktisk rökning. Men kom ihåg e-cigaretter är bättre för hälsan.

El cigg eller tobak det är frågan

Oavsett hur du röker. Det generella besked är att e cigg inte är farligt. Man stör ingen annan och blir inte sjuk av ciggen som enbart ger ånga som är fri från så många av de tunga gifterna som finns i vanliga cigaretter. Valet är givet.

Med en e-cigg blir det aldrig fel. Sedan så är det förstås alltid trevligt att man inte behöver betala lika mycket för elciggen som man måste för tobaksvarianten. Det kan inte bli bättre, de är billiga i drift och du får bättre hälsa.